R&D

Beneficjent Chemical Advisory Sp. z o.o. w dniu 29 września 2016r. podpisał umowę o dofinansowanie projektu nr POIR.01.02.00-00-0004/16 w ramach Programu sektorowego „INNOCHEM” Działania 1.2. „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na realizację projektu pt. „Innowacyjne środki do odladzania i zabezpieczania przed oblodzeniem infrastruktury kolejowej”.

Fundusze Unijne


Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych receptur i parametrów produkcyjnych dla gotowej, bezpiecznej do wdrożenia technologii wraz z know-how pozwalającym na rozwiązywanie ewentualnych problemów produkcyjnych dla 2 różnych produktów do odladzania w branży kolejowej.

Planowanym efektem projektu będą dwa innowacyjne produkty o unikalnym składzie surowców:
- płyn do odladzania lokomotyw i składów kolejowych – P1,
- płyn do zabezpieczania przed oblodzeniem lokomotyw i składów kolejowych – P2.

Innowacyjność nowych rozwiązań wynika z unikalnego składu surowców oraz wykorzystania substancji chemicznych zarejestrowanych w programie REACH.

Całkowita wartość projektu wynosi: 10 444 593,60 PLN

Wartość dofinansowania wynosi 7 671 872,64 PLN, w tym:
- na badania przemysłowe: 5 620 465,92 PLN,
- na prace rozwojowe: 2 051 406,72 PLN.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt zakłada przeprowadzenie następujących badań przemysłowych i prac rozwojowych w okresie 01.09.2016r. do 31.05.2018r:
- Opracowanie składów baz płynów do odladzania.
- Opracowanie składu pakietu inhibitorów i dobór dodatków.
- Opracowanie metody otrzymywania płynów w skali laboratoryjnej i ¼ technicznej.
- Próby w skali produkcyjnej.Spółka Chemical Advisory and Trade Sp. z o.o. w dniu 21 maja 2014r. podpisała umowę o dofinansowanie numer: POIG 01.04.00-14-067/13 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4 na realizację projektu pt. "Innowacyjne środki do odladzania pojazdów mechanicznych i infrastruktury naziemnej."

Całkowita wartość projektu wynosi: 15 305 914,82 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania wynosi: 8 984 675,92 PLN
Okres realizacji projektu: 01.06.2014 r do 31.12.2015

Przedmiotem projektu jest opracowanie receptur i technologii otrzymywania 2 płynnych środków do odladzania pojazdów mechanicznych na bazie układu glikol propylenowy-woda typu I i II wg klasyfikacji SAE (Society of Automotive Engineers) oraz 1 środka stałego do odladzania infrastruktury naziemnej bazującego na soli sodowej kwasu mrówkowego. Projekt zakłada uzyskanie nowych produktów pozwalających zarówno na efektywne odladzanie pojazdów mechanicznych i infrastruktury naziemnej w sezonie zimowym jak i zabezpieczające przed ponownym oblodzeniem tych powierzchni. Nowo uzyskane produkty będą zawierały jednocześnie pakiet inhibitorów pozwalających na skuteczną ochronę antykorozyjną elementów wykonanych z różnych metali i ich stopów, a także metali pokrywanych powłokami galwanicznymi. Innowacyjne produkty będą charakteryzować się składem, który pozwoli zakwalifikować je jako środki łatwo ulegające biodegradacji czyli mające pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Powstałe w wyniku realizacji projektu produkty nie będą zawierały triazoli, azotynów, azotanów i etoksylowanychnonylofenoli, które stanowią szczególne zagrożenie dla środowiska.

Głównym celem niniejszego projektu jest przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych prowadzących do opracowania receptur i technologii otrzymywania innowacyjnych produktów do odladzania pojazdów mechanicznych i infrastruktury naziemnej oraz zbadanie ich jakości w oparciu o normy AMS 1424, AMS 1428, AMS 1431 oraz normy ASTM.