R&D

Spółka Chemical Advisory and Trade Sp. z o.o. w dniu 21 maja 2014r. podpisała umowę o dofinansowanie numer: POIG 01.04.00-14-067/13 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4 na realizację projektu pt. "Innowacyjne środki do odladzania pojazdów mechanicznych i infrastruktury naziemnej."

Całkowita wartość projektu wynosi: 15 305 914,82 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania wynosi: 8 984 675,92 PLN
Okres realizacji projektu: 01.06.2014 r do 31.12.2015

Przedmiotem projektu jest opracowanie receptur i technologii otrzymywania 2 płynnych środków do odladzania pojazdów mechanicznych na bazie układu glikol propylenowy-woda typu I i II wg klasyfikacji SAE (Society of Automotive Engineers) oraz 1 środka stałego do odladzania infrastruktury naziemnej bazującego na soli sodowej kwasu mrówkowego. Projekt zakłada uzyskanie nowych produktów pozwalających zarówno na efektywne odladzanie pojazdów mechanicznych i infrastruktury naziemnej w sezonie zimowym jak i zabezpieczające przed ponownym oblodzeniem tych powierzchni. Nowo uzyskane produkty będą zawierały jednocześnie pakiet inhibitorów pozwalających na skuteczną ochronę antykorozyjną elementów wykonanych z różnych metali i ich stopów, a także metali pokrywanych powłokami galwanicznymi. Innowacyjne produkty będą charakteryzować się składem, który pozwoli zakwalifikować je jako środki łatwo ulegające biodegradacji czyli mające pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Powstałe w wyniku realizacji projektu produkty nie będą zawierały triazoli, azotynów, azotanów i etoksylowanychnonylofenoli, które stanowią szczególne zagrożenie dla środowiska.

Głównym celem niniejszego projektu jest przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych prowadzących do opracowania receptur i technologii otrzymywania innowacyjnych produktów do odladzania pojazdów mechanicznych i infrastruktury naziemnej oraz zbadanie ich jakości w oparciu o normy AMS 1424, AMS 1428, AMS 1431 oraz normy ASTM.