Produkty

Płyny do odladzania

Aktualnie prowadzone są badania nad opracowaniem receptur płynów do odladzania pojazdów mechanicznych na bazie układu glikol propylenowy - woda.

Podstawowym problemem w okresie zimowym jest odpowiednie przygotowywanie statków powietrznych do lotu oraz odpowiednie przygotowanie lądowisk do bezpiecznego startu i lądowania samolotów. W takiej sytuacji niezbędne jest wykorzystywanie środków chemicznych, które pozwalają na skuteczne usuwanie oblodzeń i zabezpieczenie przed ponownym oblodzeniem, a jednocześnie są całkowicie bezpieczne dla powierzchni samolotów i pasów startowych. W miesiącach zimowych samoloty muszą być przed startem uwalniane od śniegu, lodu i szronu, gdyż inaczej zarówno siła nośna płatów, jak i właściwości aerodynamiczne całego samolotu uległyby silnemu zdeformowaniu. Stan nawierzchni pasów startowych kontrolowany jest permanentnie przy użyciu systemu wczesnego ostrzegania przed oblodzeniem oraz specjalnych pojazdów pomiarowych. W związku ze zwiększającą się liczbą lotnisk oraz rozbudową obecnych, zapotrzebowanie na środki chemiczne do odladzania pojazdów mechanicznych i infrastruktury naziemnej jest ogromne i stale rośnie.