O nas

Czym się zajmujemy?

Zajmujemy się koordynacją powstawania projektów badawczych oraz ich realizacją. Pracujemy w niszowych branżach przemysłu chemicznego, kreując wartość dodaną dla projektów. Nasze działania ukierunkowane są na wdrażanie wyników prac laboratoryjnych w skali produkcyjnej. Poszukujemy nowych kierunków rozwoju poprzez współpracę z wiodącymi ośrodkami akademickimi. Mamy wiedzę i potrafimy znaleźć dla niej zastosowanie praktyczne w przemyśle. Poprzez umiejętne zarządzanie własnością przemysłową pomagamy w podnoszeniu konkurencyjności. Do współpracy pozyskaliśmy najwyższej klasy specjalistów i renomowanych ekspertów zapewniających opiekę prawną, głównie w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz wiodące ośrodki badawcze, których doświadczenie i potencjał naukowy gwarantuje realizację najbardziej nowatorskich i wymagających projektów.

Udzielamy pomocy w obszarze własności przemysłowej w zakresie uzyskiwania praw wyłącznych do patentów, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Nasze działania przyniosły już pierwsze wymierne efekty - nasz projekt "Innowacyjne środki do odladzania pojazdów mechanicznych i infrastruktury naziemnej" otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4.