Innowacje

Innowacja ( z łac. Innovare) to "tworzenie czegoś nowego", to proces, który polega na przekształceniu istniejących możliwości w nowe rozwiązania i wprowadzenie ich do praktycznego zastosowania.

To ciężka, celowa, skoncentrowana praca wymagająca od innowatorów wiedzy, pilności, wytrwałości, zaangażowania, wykorzystania swoich najsilniejszych stron; to skutek wywołany w gospodarce i społeczeństwie, powoduje bowiem zmianę zachowań tak przedsiębiorców jak i konsumentów.

Innowacje to najważniejsza siła napędowa rozwoju nowoczesnej gospodarki, a tempo i zakres ich wdrażania to ważne czynniki warunkujące konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. Innowacyjność stymuluje promowanie nowych pomysłów i rozwiązań ułatwiających szybkie i elastyczne reagowanie na sygnały i wyzwania rynku, doskonaląc zarazem wewnętrzne funkcjonowanie organizacji oraz jej współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym. My - firma Chemical Advisory and Trade Sp. z o.o. – potrafimy to robić. W swej działalności koncentrujemy się na prowadzeniu prac badawczo – rozwojowych oraz sprzedaży produktów chemicznych. Wiedza, praktyczne jej wykorzystanie oraz umiejętne łączenie biznesu z nauką poprzez kreowanie wszelkich możliwych obszarów współpracy między nimi to nasz potencjał.

Realizujemy własne projekty badawcze we współpracy ze środowiskiem naukowym oraz koordynujemy powstawanie projektów badawczych i ich realizację. Pracujemy w niszowych branżach przemysłu chemicznego, kreując wartość dodaną dla projektów. Nasze działania ukierunkowane są na wdrożenie wyników prac laboratoryjnych w skali produkcyjnej. Poszukujemy nowych kierunków rozwoju we współpracy z przemysłem. Naszą innowacyjność wyznaczają także takie produkty z naszej oferty handlowej jak aminokwasy, alkohol poliwinylowy, oraz wkrótce już dostępne płyny do odladzania.

Innowacja to również określona filozofia, sposób myślenia. Jako firma innowacyjna z prawdziwego zdarzenia Chemical Advisory and Trade Sp. z o.o. zajmuje się także doradztwem w zakresie opracowywania kompletnej koncepcji prac badawczo- rozwojowych, łącząc potrzeby innowacji przedsiębiorców z ofertą naukowo – badawczą renomowanych polskich uczelni wyższych i instytutów badawczych, takich jak Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Śląski w Katowicach i Politechnika Gdańska. Doradzamy w całym procesie tworzenia wzajemnych relacji biznesowych pomiędzy przemysłem i nauką. Tworzymy optymalne rozwiązania z myślą o ich wdrożeniu w skali przemysłowej. Analizujemy potrzeby rynkowe oraz uwarunkowania ekonomiczno – finansowe. Projekty realizowane z nami przynoszą realne korzyści poprzez wzrost wartości firmy.

Jako firma śmiało spoglądająca w przyszłość i nie ustająca w swym rozwoju jesteśmy w trakcie opracowywania koncepcji kolejnych innowacyjnych projektów badawczo – rozwojowych we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi.

Podsumowując - w naszej firmie nie rozmawiamy o innowacji. My ją realizujemy i nią zarządzamy. Sprawdź nas.