patch Previous
  • Innovative company

    Environmental friendly. We do developmental ecological projects.

    Find out more
Next
News

We received a grant for the project "Innovative means of motor vehicles and ground infrastructure de- icing."

Najnowszy projekt

Beneficjent Chemical Advisory Sp. z o.o. w dniu 29 września 2016r. podpisał umowę o dofinansowanie projektu nr POIR.01.02.00-00-0004/16 w ramach Programu sektorowego „INNOCHEM” Działania 1.2. „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na realizację projektu pt. „Innowacyjne środki do odladzania i zabezpieczania przed oblodzeniem infrastruktury kolejowej”.

Fundusze Unijne


Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych receptur i parametrów produkcyjnych dla gotowej, bezpiecznej do wdrożenia technologii wraz z know-how pozwalającym na rozwiązywanie ewentualnych problemów produkcyjnych dla 2 różnych produktów do odladzania w branży kolejowej.


Planowanym efektem projektu będą dwa innowacyjne produkty o unikalnym składzie surowców:

- płyn do odladzania lokomotyw i składów kolejowych – P1,
- płyn do zabezpieczania przed oblodzeniem lokomotyw i składów kolejowych – P2.


Innowacyjność nowych rozwiązań wynika z unikalnego składu surowców oraz wykorzystania substancji chemicznych zarejestrowanych w programie REACH.


Całkowita wartość projektu wynosi: 10 444 593,60 PLN


Wartość dofinansowania wynosi 7 671 872,64 PLN, w tym:

- na badania przemysłowe: 5 620 465,92 PLN,
- na prace rozwojowe: 2 051 406,72 PLN.


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Projekt zakłada przeprowadzenie następujących badań przemysłowych i prac rozwojowych w okresie 01.09.2016r. do 31.05.2018r:

- Opracowanie składów baz płynów do odladzania.
- Opracowanie składu pakietu inhibitorów i dobór dodatków.
- Opracowanie metody otrzymywania płynów w skali laboratoryjnej i ¼ technicznej.
- Próby w skali produkcyjnej.


Lista aktualnych zapytań ofertowych:

Lista archiwalnych zapytań ofertowych:
- Zapytanie ofertowe nr 3 z dnia 30.08.2016
- Informacje o wyniku postępowania zapytania ofertowego nr 3 z dnia 30.08.2016
- Zapytanie ofertowe nr 4 z dnia 30.08.2016
- Informacje o wyniku postępowania zapytania ofertowego nr 4 z dnia 30.08.2016
- Zapytanie ofertowe nr 5 z dnia 30.08.2016
- Informacje o wyniku postępowania zapytania ofertowego nr 5 z dnia 30.08.2016
- Zapytanie ofertowe nr 6 z dnia 30.08.2016
- Informacje o wyniku postępowania zapytania ofertowego nr 6 z dnia 30.08.2016
- Zapytanie ofertowe nr 7 z dnia 30.08.2016
- Informacje o wyniku postępowania zapytania ofertowego nr 7 z dnia 30.08.2016
- Zapytanie ofertowe nr 8 z dnia 07.09.2016
- Informacje o wyniku postępowania zapytania ofertowego nr 8 z dnia 7.09.2016
- Zapytanie ofertowe z dnia 9.08.2016
- Informacje o wyniku postępowania zapytania ofertowego nr 2 z dnia 9.08.2016

Who are we

Who are we

We are a group of visionaries open to new challenges, whose passion is creating and carrying out concepts and ideas.

Find out more

Contact

Feel free to contact us.

Contact details