Doradztwo

Zajmujemy się również doradztwem, łącząc potrzeby innowacji przedsiębiorców z ofertą naukowo – badawczą polskich Uczelni Wyższych i Instytutów Badawczych. Doradzamy w całym procesie tworzenia wzajemnych relacji biznesowych pomiędzy przemysłem i nauką. Poprzez analizę potrzeb rynkowych oraz uwarunkowań ekonomiczno – finansowych tworzymy optymalne rozwiązania z myślą o ich wdrożeniu w skali przemysłowej. Realizowane z nami projekty przynoszą realne korzyści poprzez wzrost wartości firmy.

Współpracujemy z renomowanymi ośrodkami naukowymi. Aktualnie prowadzimy badania we współpracy z:

  • Uniwersytetem Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie,
  • Uniwersytetem Śląskim w Katowicach,
  • Politechniką Gdańską.

Współpracujemy z Wyższą Szkołą Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie.

Opracowujemy koncepcję kolejnych innowacyjnych projektów badawczo – rozwojowych we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi.