patch Poprzedni
  • Innowacyjna firma

    Przyjazna środowisku naturalnemu. Realizujemy projekty rozwojowe o charakterze ekologicznym.

    Zobacz więcej
Następny

Najnowszy projekt
Beneficjent Chemical Advisory Sp. z o.o. w dniu 29 czerwca 2018r. podpisał umowę o dofinansowanie projektu nr POIR.01.01.01-00-0870/17 w ramach Działania 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na realizację projektu pt. „Ekologiczne środki repelentne jako metoda skutecznej eliminacji kolizji statków powietrznych z ptakami w portach lotniczych”.

Fundusze Unijne
Celem głównym Projektu jest opracowanie receptury i technologii produkcji preparatów repelentnych zmniejszających liczebność na lotniskach określonych grup owadów i skąposzczetów będących pożywieniem dla najczęściej występujących gatunków ptaków.

Zmniejszenie ilości pożywienia wpłynie bezpośrednio na liczebność ptaków na lotniskach, a pośrednio zmniejszy ilość kolizji ptak – samolot i podniesie znacząco poziom bezpieczeństwa w ruchu lotniczym. Jako substancje repelentne zdecydowano zastosować olejki eteryczne o silnym działaniu odstraszającym i wysokiej lotności.


Planowanym efektem projektu jest opracowanie dwóch preparatów zapachowych zmniejszających liczebność na lotniskach określonych grup owadów i skąposzczetów, będących źródłem pożywienia dla najczęściej występujących gatunków ptaków. Zmniejszenie ilości pożywienia będzie wpływało bezpośrednio na liczebność przebywających na lotniskach ptaków, a pośrednio podniesie znacząco poziom bezpieczeństwa w ruchu lotniczym. Zdecydowano zastosować olejki eteryczne o silnym działaniu odstraszającym dla wybranych gatunków owadów i skąposzczetów najczęściej występujących na lotniskach.


Całkowita wartość projektu wynosi: 8 674 575,00 PLN


Wartość dofinansowania wynosi 6 559 312.50 PLN, w tym:

- na badania przemysłowe: 4 395 720.00,
- na prace rozwojowe: 1 396 680.00 PLN,
- na prace przedwdrożeniowe: 766 912.50 PLN


Projekt zakłada przeprowadzenie następujących badań przemysłowych i prac rozwojowych w okresie 01.04.2018 do 30.11.2021:

1. Wytypowanie kompozycji olejków eterycznych o działaniu repelentnym na owady i skąposzczety, będące pożywieniem ptaków tj.: wróblowate, krukowate, szponiaste lub mewy oraz opracowanie modeli wytwarzania środków ekorepelentnych.

2. Optymalizacja składu i metody wytwarzania preparatów na wybrane gatunki owadów i skąposzczetów.

3. Przeniesienie skali laboratoryjnej wytwarzania preparatów do skali ¼-technicznej.

4. Przeniesienie założeń dot. metody wytwarzania środków repelentnych ze skali ¼-technicznej do skali produkcyjnej.

oraz prac przedwdrożeniowych do 31.05.2021.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka nr 5/1.1.1/2017.

Fundusze Unijne

Kim jesteśmy

Kim jesteśmy

Jesteśmy innowacyjną firmą chemiczną skoncentrowaną na prowadzeniu prac badawczo - rozwojowych oraz sprzedaży produktów chemicznych.

Dowiedz się więcej

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu.

Dane kontaktowe